Elins Massagehörna

Medicinsk Massageterapeut

Utbildad vid Axelsons Gymnastiska Institut

Visby 2018-05-25


 


Information om personuppgiftsbehandling


Den 25/5-2018 träder EU:s nua dataskyddsförorning, df, i kraft och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).


Med df stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför infomera dig som kund till Elins Massagehörna om hur vi behandlar dina personuppgifter.


 


Elins Massagehörna åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behndling av dina personuppgifter som vi utför. Elins Massagehörna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgiter innebär all information som kan hänföras till en identiefierbar fysisk person.


 


Säkerhet


Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgiftermot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekningsystem från intrång.


 


Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss.


Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi skall kunna levera den bästa servicen till dig.


* Namn * E-post * Postadress * Telefonnr * Personnummer


Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska kunna uföra våra tänster på bästa sätt.


 


Ändamålen med behandlingen


För att kunna kommunicera med dig


För att upprätta och underhålla din journal hos oss


För att underhålla dina beställningar


För att administrera din betalning av tjänsterna


För att administrera dina ärenden hos oss


För att leva upp till krav enlige lag, förordning eller myndighetsföreskrift


För att kunna genomföra marknadsundersökningar


För att kunna komma i kontakt med dig och skicka information och erbjudande till dig.


 


Utlämning av uppgifter


Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörere, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalade fakturor. Vi kan också komm att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.


 


Överföring till tredje land


Dina personuppgifter kommer INTE att överföras till länder utanför EU/EES (inte utanför Sverige heller)


 


Ändringar i personuppgiftspolicyn


Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.


 


Radering av uppgifter


Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nädvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämlig lagstiftning.


 


Rätt att begära information


Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventurllt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsäntliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgiter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till oss. (se nedan)


 


KontaktuppgifterOm du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter


får du gärna kontakta mig på elinsmassagevisby@gmail.com


Du hittar även denna information på www.elinsmassagevisby.se

Din behandling anpassas efter just dina behov och önskemål och vi talar igenom det innan behandlingen börjar, för bästa resultat och största avkoppling i din behandling.Jag säljer presentkort på min mottagning

och även hos frisörerna som jobbar på Hårfager (då endast med kontanter).

Vill du köpa ett presentkort men har svårt att ta dig till oss?

Jag sänder det med posten!


Skicka då dina uppgifter via ett sms till 0703 - 900 768

eller maila elinsmassagevisby@gmail.com
Jag rekommenderar regelbundna behandlingar och därför

erbjuder jag rabatterade priser med klippkort.


Ex. Klippkort 10 ggr, 10 % rabatt, 40 min massage                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 500 kr (ordinarie pris 5 000 kr). Giltighetstid 2 år och kan nyttjas av flera.


Beställ klippkortet vid ditt besök eller via mail. Betalning sker via faktura.
OBS! Avbokning eller ombokning ska ske senast 24 timmar innan behandling annars debiterad full betalning.


Bokningsbekräftelse kommer via mail.


Påminnelse kommer via sms 24 timmar innan bokad tid.