OM MIG

Jag är en gotländska som tidigt begav mig ut på äventyr, först till Wången, ett travhästgymnasium utanför Östersund. När gymnasietiden var över begav jag mig till Domaine de Grosbois, som är en jättefin travanläggning i Paris, där jag arbetade som travhästskötare i 5 år .

 

Jag blev klar med mina studier, vid Axelsons Gymnastiska Institut, våren 2012 och har sen dess jobbat med min egna massagefirma. Har också fått mycket stöd och hjälp av min mor som också är utbildad massageterapeut och har arbetat som massör, sedan 1997.

Jag vill hjälpa människor att finna de bakomliggande problemen till besvär och uppmuntra till träning. Men du är också välkommen att koppla av och njuta av den behandling du behagar.

 

Jag hoppas att massageterapi i framtiden ska bli ett alternativt sätt att behandla sjuka på, förutom att vara ett naturligt sätt att ge friskvård.

Elins Massagehörna

Medicinsk Massageterapeut

Utbildad vid Axelsons Gymnastiska Institut

Visby 2018-05-25

 

 

Information om personuppgiftsbehandling

 

Den 25/5-2018 träder EU:s nua dataskyddsförorning, df, i kraft och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

 

Med df stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför infomera dig som kund till Elins Massagehörna om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

 

Elins Massagehörna åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behndling av dina personuppgifter som vi utför. Elins Massagehörna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgiter innebär all information som kan hänföras till en identiefierbar fysisk person.

 

 

Säkerhet

 

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgiftermot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekningsystem från intrång.

 

 

Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss.

 

Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi skall kunna levera den bästa servicen till dig.

 

* Namn * E-post * Postadress * Telefonnr * Personnummer

 

Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska kunna uföra våra tänster på bästa sätt.

 

 

Ändamålen med behandlingen

 

För att kunna kommunicera med dig

 

För att upprätta och underhålla din journal hos oss

 

För att underhålla dina beställningar

 

För att administrera din betalning av tjänsterna

 

För att administrera dina ärenden hos oss

 

För att leva upp till krav enlige lag, förordning eller myndighetsföreskrift

 

För att kunna genomföra marknadsundersökningar

 

För att kunna komma i kontakt med dig och skicka information och erbjudande till dig.

 

 

Utlämning av uppgifter

 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörere, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalade fakturor. Vi kan också komm att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

 

 

Överföring till tredje land

 

Dina personuppgifter kommer INTE att överföras till länder utanför EU/EES (inte utanför Sverige heller)

 

 

Ändringar i personuppgiftspolicyn

 

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.

 

 

Radering av uppgifter

 

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nädvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämlig lagstiftning.

 

 

Rätt att begära information

 

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventurllt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsäntliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgiter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till oss. (se nedan)

 

 

Kontaktuppgifter

 

 

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter

 

får du gärna kontakta mig på elinsmassagevisby@gmail.com

 

Du hittar även denna information på www.elinsmassagevisby.se